Φρένο στις εξαγωγές από τον ΕΟΦ για να μη “ξεμείνουμε” από φάρμακα

26-12-2016

Μέτρα παίρνει ο  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά από τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το νέο δελτίο τιμών με αποτέλεσμα να αδειάζουν καθημερινά τα ράφια σε φαρμακεία και νοσοκομεία από φάρμακα. ‘Έτσι λοιπόν ως έκτακτο μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας και προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις φαρμάκων σχετιζόμενες με την έναρξη ισχύος του νέου δελτίου τιμών, ο φορέας προβαίνει σε σύσταση, προς όλους τους εμπλεκόμενους, για την προσωρινή γενική αναστολή εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης όλων των φαρμακευτικών προϊόντων, από σήμερα 23-10-2012. Η απόφαση όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΦ, εφαρμόζεται άμεσα και έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Συστήνεται επίσης αναστολή αποθεματοποίησης και επιβάλλεται η διάθεση στην εγχώρια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από όλους του συμμετέχοντες στη διακίνηση (φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία).

Ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα σύσταση, θα προβεί σε απαγόρευση εξαγωγών και στην επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο σχετικών κυρώσεων.

Βάννα Κεκάτου