Ι.Σ.Α : Η ανεργία οδηγεί τους νέους γιατρούς στη μετανάστευση

26-12-2016

Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία η μετανάστευση των νέων Ελλήνων δεν αφορά ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, αλλά το πιο υψηλά εξειδικευμένο: τους ειδικευμένους γιατρούς της χώρας μας. Η θλιβερή αυτή διαπίστωση  έγινε για ακόμη μία φορά αρκετά σαφής με τα πρώτα πορίσματα του Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που σημειώθηκαν στα πλαίσια του ενημερωτικού τριημέρου που διοργάνωσε ο σύλλογος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δυνατότητες εργασίας στη Γερμανία. 

 Στις 27 Μαΐου 2013 έλαβε χώρα ενημερωτική συγκέντρωση για άνεργους γιατρούς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜοbiPro-EU «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας νέων σε αναζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης και ανέργων ειδικευμένων στελεχών της Ευρώπης», ενώ στις 28 και 29 Μαΐου ακολούθησαν συνεδρίες για ατομική συμβουλευτική ενημέρωση των γιατρών από στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας Προσωπικού (ZAV) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) της Γερμανίας. Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους γιατρούς <40 ετών ειδικευμένους και ειδικευόμενους, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν και να κατοχυρώσουν συγκεκριμένη θέση εργασίας στη Γερμανία, γνωρίζοντας τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει σχετική πρόνοια για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας με επιδότηση από το γερμανικό κράτος.

 Από τους 270 γιατρούς που παρακολούθησαν την ενημερωτική εκδήλωση, 50 ζήτησαν εξειδικευμένη ατομική συμβουλευτική ενημέρωση βάσει ειδικότητας, ενώ τελικά 2 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΜοbiPro-EU. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των γιατρών που ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν για εργασία στη Γερμανία ήταν άνεργοι ειδικευμένοι ή γιατροί που τελειώνουν την ειδικότητα και αναζητούν στο επόμενο βήμα λύσεις στο αδιέξοδο της ανεργίας. 

 Το 2012 εξέδωσαν πιστοποιητικό αποχώρησης προς το εξωτερικό 642 ανειδίκευτοι και 1166   ειδικευμένοι γιατροί, ενώ το 2007 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 243 οι ανειδίκευτοι και 292 οι ειδικευμένοι, στο σύνολο 535, γεγονός που δείχνει ότι το ποσοστό του υψηλότατου εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που φεύγει στο εξωτερικό ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ μέσα στην τελευταία πενταετία.

Με στόχο να στηρίξει και να βοηθήσει τους νέους και άνεργους γιατρούς μέλη του, ο ΙΣΑ προέβη στη δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης για την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο τη στήριξη των γιατρών μελών μας έλαβε χώρα πέρυσι η αδελφοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Ιατρικό Σύλλογο Βερολίνου και φέτος, πριν λίγες μέρες η αδελφοποίηση με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης, ενώ δρομολογείται η αδελφοποίηση με το Γαλλικό Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να ανοίξουν ορίζοντες και διαδικασίες διευκόλυνσης στην αναζήτηση εργασίας των γιατρών μας στις ανωτέρω χώρες. 

Με έναν υγειονομικό χάρτη στα σπάργανα, με νησιά, κέντρα υγείας, νοσοκομεία σε λειτουργική κατάρρευση και χωρίς γιατρούς, με ένα δυναμικό χιλιάδων νέων γιατρών στο πουθενά, με την πρόληψη της υγείας στα αζήτητα, κυριολεκτικά ισοπεδώνεται ό,τι έχει απομείνει από το Σύστημα Υγείας. Θεωρούμε αδήριτη ανάγκη, χωρίς καμιά αναβολή πλέον, την κατάρτιση ενός Υγειονομικού Χάρτη που θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της ελληνικής περιφέρειας ισότιμα. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει καθήκον και υποχρέωση να σταθεί δίπλα σε κάθε νέο δοκιμαζόμενο γιατρό και να στηρίξει τη βιοποριστική του επιλογή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες μέσα από προγράμματα ενημέρωσης.