Ιδιωτικές μονάδες απεξάρτησης λειτουργούν παράνομα

26-12-2016

Ελέγχους ξεκινά να διενεργεί το υπουργείο σε ιδιωτικές μονάδες αντιμετώπισης της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, οι οποίες λειτουργούν παράνομα, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υφυπουργού Υγείας κας Κατερίνας Παπακώστα έπειτα από καταγγελίες εντοπίστηκαν ιδιωτικές δομές που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες όμως δεν έχουν υποβληθεί αίτηματα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους στις τρεις βαθμίδες αντιμετώπισης της εξάρτησης από ουσίες (1)πρόληψη – ενημέρωση, 2) θεραπευτική αποκατάσταση και 3) κοινωνική επανένταξη) να είναι αμφιβόλου ποιότητας.

Το Υπουργείο Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, με εντολή της Υφυπουργού, πρόκειται να διενεργήσει συστηματικούς ελέγχους, μέσω του Σώματος Επιθεωρητών  Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), για τη λειτουργία και το παρεχόμενο έργο των ιδιωτικών μονάδων αντιμετώπισης της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, προκειμένου να εξακριβωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και κατά επέκταση να προστατευθεί η υγεία και  η ζωή των, υπό εξάρτηση ατόμων.

Σημειώνεται ότι, οι ιδιωτικές μονάδες αντιμετώπισης της εξάρτησης που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν, υποχρεούνται βάσει νόμου, να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας αίτημα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης είναι οι εξής : 

1.Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.)- 18 Άνω

2.Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

3.Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

4.Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)