“Ηλεκτρονικό μάτι” στις υπηρεσίες υγείας

26-12-2016

 Ηλεκτρονικό «μάτι» για τις υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στη χώρα μας, καθιερώνει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να ελέγχει, να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει άμεσα στα ….κακώς κείμενα. Τροπολογία που κατάθεσε στη Βουλή προβλέπει τη δημιουργία  κωδικοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου υπηρεσιών υγείας στο υπουργείο Υγείας, όπου θα συγκεντρώνονται όλα των δεδομένων των εποπτευόμενων φορέων για άμεσο έλεγχο όλων των υπηρεσιών. 

Πρόκειται για την μετεξέλιξη του ΕSY.net που από το 2011 συγκεντρώνει τους λειτουργικούς και οικονομικούς δείκτες των νοσοκομείων. Ωστόσο το νέο ηλεκτρονικό αρχείο θα περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία όπως τα αποθέματα και η διάθεση εμβολίων, η επιδημιολογική επιτήρηση μεταδιδόμενων και μη νοσημάτων, διαγνώσεις, τοκετούς, θανάτους, συνταγογράφηση φαρμάκων, καταγραφή του προσωπικού όλων των μονάδων Υγείας, σκευάσματα υποκατάστασης ναρκωτικών ουσιών που διατίθενται από τον ΟΚΑΝΑ, επισκέψεις σε οικογενειακό γιατρό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιατρικές πράξεις και έκβαση νοσηλειών κ.α.

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι ο έλεγχος της λειτουργίας των μονάδων υγείας και η μέτρηση απόδοσης του ΕΣΥ, ο σχεδιασμός στοχευμένων σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών και μίας σειράς πολιτικών, «όπως ενδεικτικά η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών».