Ηπατίτιδα C: Μπορεί πλέον να θεραπευθεί

26-12-2016

95% ασθενών που πάσχουν από Ηπατίτιδα C, μπορούν πλέον να ιαθούν, με θεραπεία σύντομης διάρκειας από το στόμα χωρίς ιντερφερόνη 

Η νέα συνδυαστική θεραπεία εγκρίθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα για ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C γονοτύπου 1 και 4, συμπεριλαμβανομένων όσων παρουσιάζουν αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος, συλλοίμωξη με HIV-1 αλλά και ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών και ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. Συνίσταται από δισκία ομπιτασβίρης/ παριταπρεβίρης/ ριτοναβίρης και δισκία ντασαμπουβίρης, με ή χωρίς ριμπαβιρίνη και οδηγεί σε ίαση ποσοστό ασθενών άνω του 95%. Η απόφαση χορήγησης θεραπείας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η έκταση της ηπατικής βλάβης, άλλες νόσοι από τις οποίες μπορεί να πάσχει ο ασθενής, η ποσότητα του ιού στον οργανισμό και ο γονότυπος του ιού. 

Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας της ηπατίτιδας C είναι η επίτευξη «ιολογικής ίασης», που σημαίνει ότι ο ιός δεν μπορεί πλέον να ανιχνευθεί ή να προσδιοριστεί ποσοτικά στο αίμα ενός ατόμου μετά την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου θεραπείας. 

Η πατίτιδα C, παγκόσμια επιβάρυνση για τους ασθενείς και τα συστήματα Υγείας

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην οποία συμπεριλήφθησαν 146 ασθενείς με χρόνια HCV  λοίμωξη η οποίοι παρακολοθούνται από εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα, η χώρα μας δαπανά συνολικά κατά μέσο όρο για την παρακολούθηση των ασθενών:

Για κάθε ασθενή με χρόνια HCV σταδίου Ίνωσης F3-F4, 13.000 ευρώ.

Για κάθε ασθενή με χρόνια HCV σταδίου ‘Ινωσης F4 με μη αντιρροπούμενη κίρρωση 30.000 ευρώ

Για κάθε ασθενή με ηπατοκυτταρικό ασθενή 48.000 ευρώ.

Σε εξατομικευμένες περιπτώσεις το κόστος εκτοξεύεται σε 81.000 ευρώ. 55.000 ευρώ και 200.000 ευρώ για ασθενείς των ίδιων σταδίων Ίνωσης.  Τα κόστη αφορούν τις δαπάνες νοσηλείας εξετάσεων και φαρμακευτικής αγωγής με παλιότερης γενιάς σκευάσματα και εκδήλωση σημαντικών περενεργειών. Πρόκειται για μια ακριβή νόσο που η μέχρι σήμερα αδυναμία καταγραφής του αριθμού των ασθενών δεν επιτρέπει τον ασφαλή υπολογισμό του συνόλου των δαπανών για το σύστημα Υγείας.

Η σιωπηλή νόσος: 3 στους 4 ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C δεν το γνωρίζουν

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος ζουν πάνω από 134.000 ασθενείς ενώ μόλις οι 32.000 έχουν διαγνωσθεί.

 Περίπου 80% των ασθενών που προσβάλλεται από τον ιό της ηπατίτιδας C δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Μεταξύ 10-40% των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HCV θα παρουσιάσει κίρρωση,  ενώ περίπου 10-15% των προσβεβλημένων με HCV ατόμων θα αναπτύξει κίρρωση, εντός των πρώτων 20 ετών από τη λοίμωξη.16

Το ποσοστό θνησιμότητας κατά το πρώτο έτος από την εμφάνιση καρκίνου του ήπατος που σχετίζεται με την ηπατίτιδα C είναι 33%

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C αντιμετωπίζουν  έντονο κοινωνικό στίγμα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και την ψυχική τους υγεία, καθώς και την πρόσβασή τους στην ιατρική περίθαλψη. 

Πρόκειται για μια ακριβή νόσο, που η μέχρι στιγμής αδυναμία καταγραφής του συνόλου των δαπανών ανά ασθενή, δεν έχει επιτρέψει τον υπολογισμό του συνόλου των δαπανών του συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις διαγνωστικές εξετάσεις της ηπατίτιδας C των οποίων το κόστος ανέρχεται ετησίως ανά ασθενή γύρω στα 500 ευρώ, δεν τις καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, και οι ασθενείς αναγκαστικά, απευθύνονται μέσω των “συλλόγων των ασθενών” στις φαρμακευτικές εταιρείες.

 Η AbbVie διαθέτει άδεια κυκλοφορίας για το νέο θεραπευτικό σχήμα και στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.Η AbbVie έχει υλοποιήσει  ένα παγκόσμιο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης φάσης 3 για την ηπατίτιδα C στο οποίο συμπεριλήφθηκαν περισσότεροι από 2.300 ασθενείς με γονότυπο 1. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης 3b TURQUOISE-III, ενήλικες ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπου 1b και αντιρροπούμενη