Το κακό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ψυχικές διαταραχές

13-10-2017

Πόσοι από εσάς δουλεύετε σε ένα εργασιακό περιβάλλον σκληρό και με προβλήματα; Δύσκολο αφεντικό, πολλές ώρες… Τώρα οι ειδικοί προειδοποιούν πως πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στο εργασιακό μας περιβάλλον επειδή επηρεάζει τον ψυχισμό μας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μας το «ξοδεύουμε» στην εργασία μας. Οι συνθήκες όμως στο χώρο εργασίας είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τη γενική ευημερία του κάθε εργαζόμενου, καθώς ένα αρνητικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, σε χρήση ουσιών ή αλκοόλ, σε απουσίες από την εργασία και τελικά σε μειωμένη παραγωγικότητα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
– Η εργασία κάνει καλό στην ψυχική υγεία, αλλά ένα αρνητικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της σωματικής και ψυχικής υγείας
– Η κατάθλιψη και το άγχος έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Το εκτιμώμενο κόστος για την παγκόσμια οικονομία είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε χαμένη παραγωγικότητα.
– Η παρενόχληση και ο εκφοβισμός στην εργασία είναι προβλήματα που αναφέρονται συχνά και μπορεί να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.

Και ποιοι είναι οι παράγοντες κίνδυνου;
Αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία στην δουλειά, οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτοί μπορεί να είναι οι ανεπαρκείς πολιτικές υγείας και ασφάλειας, οι κακές πρακτικές επικοινωνίας και διαχείρισης και η περιορισμένη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή ο περιορισμένος έλεγχος του ατόμου στο αντικείμενο της εργασίας του. Επίσης, τα χαμηλά επίπεδα στήριξης των εργαζομένων και το άκαμπτο ωράριο εργασίας και τα ασαφή καθήκοντα ή οι οργανωτικοί στόχοι.

Συνολικά 171 από τα 194 κράτη μέλη του ΠΟΥ ήταν σε θέση να συμπληρώσουν τουλάχιστον εν μέρει το ερωτηματολόγιο Atlas, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό συμμετοχής σχεδόν 90%.
Ένας πρόσφατος οδηγός από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τρεις κατευθύνσεις:
– Την προστασία της ψυχικής υγείας μειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία
– Την προώθηση της ψυχικής υγείας αναπτύσσοντας τις θετικές πτυχές της εργασίας και τα προσόντα (πλεονεκτήματα) των εργαζομένων
– Την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας ανεξάρτητα από την αιτία.

Το ότι διανύουμε μια εποχή οικονομικής κρίσης δημιουργεί προβλήματα στην ψυχική υγεία του πληθυσμού και η χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας γίνεται προβληματική, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ενώ συγχρόνως αυξάνεται όλο και περισσότερο η αύξηση της ζήτησης στις δημόσιες μονάδες παροχής υγείας με αποτέλεσμα το κόστος θεραπείας να εκτοξεύεται και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, που αφορούν ένα μεγάλο ποσοστό των επιδομάτων αναπηρίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Σεξ στη δουλειά: Σε ποια επαγγέλματα το συνηθίζουν;
Σεξ: Πως η σεξουαλική μας ζωή επηρεάζει την παραγωγικότητα μας στη δουλειά