Κατευθυντήριες οδηγίες για άνοια διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια

26-12-2016

Στην πιλοτική εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν στην αντιμετώπιση της άνοιας, της διπολικής συναισθηματικής διαταραχής και της σχιζοφρένειας, προχωρά το υπουργείο Υγείας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και η εφαρμογή τους θα γίνει δοκιμαστικά (πιλοτική εφαρμογή) για χρονικό διάστημα 6 μηνών σε επιλεγμένες Μονάδες Ψυχικής Υγείας  υπό την αιγίδα / επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας.  

Μάλιστα ο Ανδρέας Ξανθός προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος  στις ενδιαφερόμενες Μονάδες Εφαρμογής και κυρίως τα Γενικά, Πανεπιστημιακά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν Ψυχιατρικά Τμήματα νοσηλείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, να ενημερώσουν την υπηρεσία του υπουργείου σχετικά με την επιθυμία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της δοκιμαστικής εφαρμογής.