Κορονοϊός: 8 στους 10 υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί

24-02-2022

Έρευνα για την πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά της Covid-19 των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2021 η μη κυβερνητική οργάνωση SolidarityNow.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι το 81% των συμμετεχόντων είχε εμβολιαστεί παρά τις πολλές προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Οι περισσότεροι (62%) δήλωσαν ότι προχώρησαν στον εμβολιασμό για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τους φίλους και την οικογένειά τους, το 28% για να κυκλοφορούν ελεύθερα και το 12% επειδή ήταν υποχρεωμένοι από την εργασία τους.

Το SolidarityNow υπέβαλλε ερωτήσεις σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 497 ατόμων, ωφελούμενων της οργάνωσης, με στόχο να ερευνήσει την εμπειρία τους σχετικά με τη διαδικασία εμβολιασμού, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν και τις ανησυχίες τους.

 «Είναι ενθαρρυντικό ότι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων, σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική συνθήκη, η οποία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κοινωνική κατάστασή τους, έδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά προσαρμογής. Παρότι τελευταίοι στην πυραμίδα πρόσβασης στον εμβολιασμό και έχοντας να ξεπεράσουν τα ήδη υπάρχοντα γραφειοκρατικά προβλήματα που τους καθυστερούν ή και στερούν πλήρως πολλές φορές την ίση και έγκαιρη πρόσβαση σε δικαιώματα και παροχές, οι άνθρωποι αυτοί στάθηκαν στο πλευρό της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι παρά μία ακόμη απόδειξη ότι η στερεοτυπική προσέγγιση, καθώς και κάθε είδους διαχωρισμός πληθυσμιακών ομάδων, είναι άνευ περιεχομένου στις ανοιχτές κοινωνίες στις οποίες θέλουμε να ζούμε. Αποτελεί δε για εμάς στο SolidarityNow, μια ακόμα ισχυρή ένδειξη ότι πρέπει να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της υποστήριξης και διεύρυνσης της ένταξής τους», τονίζει η γενική διευθύντρια του SolidarityNow, Αντιγόνη Λυμπεράκη.

Τα ευρήματα της έρευνας

1. Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και είναι δικαιούχοι άδειας παραμονής έχουν πρόσβαση στο σύστημα εμβολιασμού είτε ανεξάρτητα είτε μέσω της υποστήριξης από ΜΚΟ ή/και φίλων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2. 81% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν εμβολιασμένοι.

3. Για το 16% οι κύριοι λόγοι μη εμβολιασμού ήταν προσωπικοί και για το 14% νομικοί (έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων).

4. Κοινή πρόκληση τόσο για τους εμβολιασμένους όσο και για τους μη εμβολιασμένους ήταν η έλλειψη γνώσης σχετικά με τη διαδικασία εμβολιασμού.

5. Πάνω από το 10% αντιμετώπιζε προβλήματα σχετικά με τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης.

6. Μόνο το 9% αισθάνεται ανασφάλεια σχετικά με το εμβόλιο.

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων και καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα

Το 75% των συμμετεχόντων ήταν άντρες (18-40 ετών) και 5% ήταν ανήλικοι, κυρίως ασυνόδευτοι. Το 24% των συμμετεχόντων ήταν από το Αφγανιστάν, στη συνέχεια από το Πακιστάν, το Ιράν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το 50% ήταν αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα και το 38% έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή έχουν στην κατοχή τους άδεια παραμονής. 12% δεν μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα λόγω πρώτης απόρριψης του αιτήματος ασύλου τους, 3% έχει λάβει δεύτερη απορριπτική απόφαση, και 13% είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά κυρίως από το Πακιστάν.

Η έρευνα ήταν μια πρωτοβουλία της ομάδας του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow, η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για τον COVID-19.