“Κόβουν” το φαγητό για να παίρνουν τα φάρμακά τους

26-12-2016

Ένας στους τέσσερις από τους χρόνιους ασθενείς έχουν μειώσει τις δαπάνες διαβίωσης (φαγητό, ηλεκτρικό, καύσιμα κλπ.) προκειμένου να καλύψουν τα κόστη των φαρμάκων. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας Hellas Health V, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013, από το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.  Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά, τόσο την υγεία, όσο και τη χρήση υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Όπως έδειξε η έρευνα,  περίπου ένας στους δύο δήλωσαν ότι η πληρωμή των φαρμάκων αποτελεί πρόβλημα και περίπου ένας στους δύο ανησυχεί για το μέλλον (1-2 χρόνια) και την κάλυψη φαρμάκων, δείγμα της ανασφάλειας που κυριαρχεί.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  αναδεικνύονται και στις πρακτικές εμβολιασμού ενηλίκων, αλλά και παιδιών. Το 39,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ως κυριότερο εμπόδιο για τον εμβολιασμό το κόστος του εμβολίου, ενώ το 14,9% των γονιών δηλώνει ως κυριότερο λόγο για τη μη επαρκή εμβολιαστική κάλυψη του παιδιού, το κόστος των εμβολίων και το 7,6% των γονιών το ότι δεν είναι πια ασφαλισμένοι.