Λιγότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις με την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών

26-12-2016

Με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης στα Αντιβιοτικά (18 Νοεμβρίου) και λόγω της τελευταίας ανησυχητικής αύξησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ), επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης της εργαστηριακής διάγνωσης και τηςσύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας που συμβάλλουν στη μείωσή τους. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Λοιμώξεων, μέχρι σήμερα υπερβολικά πολλές ζωές τίθενται σε κίνδυνο, αφού κάθε χρόνο στην Ευρώπη τουλάχιστον 4,1 εκατ. νοσηλευόμενοι προσβάλλονται από τις λοιμώξεις, με θανατηφόρα κατάληξη για 37.000 ανθρώπους. Παράλληλα, επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος τωνΕυρωπαϊκών Συστημάτων Περίθαλψης προκαλώντας κάθε χρόνο 16 εκατ. επιπλέον ημέρες νοσηλείας ενώ υποβαθμίζουν τα αποτελέσματα των ακριβών θεραπευτικών αγωγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικονομικές απώλειες στην Ευρώπη, βάσει στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκτιμώνται περίπου στα €7 δις/ετησίως και αυτά αφορούν μόνο τα άμεσα σχετιζόμενα κόστη.

 «Η χρήση της εργαστηριακής διάγνωσης και των καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών αποδεικνύεται, μέσω Ευρωπαϊκών μελετών, ότι συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης νοσοκομειακών λοιμώξεων για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, συντελεί στη βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης και της παραγωγικότητας ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις  παρεχόμενες υπηρεσίες υγείαςΕίναι λοιπόν απολύτως αναγκαία όπως επισημαίνει ο ΣΕΠ η εφαρμογή ενιαίων πολιτικών που υποστηρίζουν τόσο τον έλεγχο των νοσηλευομένων όσο και τις σχετικές διαγνωστικές εξετάσεις στις Ευρωπαϊκές χώρες

Το ΔΣ του ΣΕΠ σημειώνει, βάσει της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι «Οι αριθμοί, οι στόχοι και οι προθεσμίες είναι τα βασικά μέσα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων και τον προσδιορισμό ενδεδειγμένων τρόπων αποτελεσματικής απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων, ενώ θα πρέπει να μειωθούν τα εμπόδια στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, πιθανώς και μέσωΕυρωπαϊκής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις παρούσες συνθήκες όπου οι πολιτικές υγείας εστιάζουν στις συνεχείς μειώσεις κόστους, είναι σημαντική η κατανόηση της οικονομικής επιβάρυνσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο συνολικό κόστος περίθαλψης αλλά και της δυνατότητας μείωσής του με τον έλεγχο και την εξάλειψή τους μέσω της εργαστηριακής διάγνωσης και των νέων ιατρικών τεχνολογιών.»

Σχετικά με τις λοιμώξεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις  μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορες μορφές, με πιο συχνές την πνευμονία που προκαλείται από μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, τη λοίμωξη που προκαλείται από καθετήρα ή τη λοίμωξη χειρουργικών τραυμάτων. Η μόλυνση μπορεί να μεταδοθεί μέσω της ανθρώπινης επαφής, ιατρικών οργάνων ή εξοπλισμού όπως π.χ. τα σεντόνια. Συχνά, η μόλυνση είναι βαριά και προκαλείται από μικρο-οργανισμούς ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά, που συναντώνται συχνά στα νοσοκομεία. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πολιτικές ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η καινοτόμος τεχνολογία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις λοιμώξεις.

Βάννα Κεκάτου