Με πολλά λάθη το νέο δελτίο τιμών. Αγώνας ταχύτητας για τις διορθώσεις

26-12-2016

Με πολλά λάθη ανακοινώθηκε το νέο δελτίο τιμών και προς το παρόν γίνεται ένας αγώνας ταχύτητας  των εμπλεκομένων για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις μέσα στην ασφυκτική διορία των 24 ωρών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις τεράστιες μειώσεις κάποιων φαρμάκων που κάνουν προβληματική την παραμονή τους στην ελληνική αγορά. Επίσης εμφανίζονται και αλλοπρόσαλλα αποτελέσματα με κάποια εκτός πατέντας  φάρμακα να μειώνονται σε ποσοστά 3-5% και τα αντίστοιχα γενόσημά τους από 25 – 50% δημιουργώντας ερωτηματικά για αυτή τη διαφοροποίηση και τη στήριξη των γενοσήμων που ευαγγελίζονται όλες οι κυβερνήσεις εδώ και ένα χρόνο, αφού κάποια από αυτά θα απομακρυνθούν από την αγορά.

Σε επιστολή εξάλλου που απέστειλε ο ΣΦΕΕ και ο ΣΑΦΕΕ προς τον υπουργό Υγείας επισημαίνετι τα εξής:

  • για τα ακριβά φάρμακα του ν.3816, χρησιμοποιείται ως χονδρική τιμή η ειδική χονδρική τιμή (νοσοκομειακή τιμή συν 2% χονδρεμπορικό κέρδος), συμπαρασσύροντας έτσι τη νοσοκομειακή και λιανική τιμή.
  • από τον κατάλογο τιμών λείπουν πολλά και σημαντικά προϊόντα,
  • πολλά προϊόντα που πήραν άδεια πριν το 2000, έχουν μπει στην κατηγορία των φαρμάκων που πήραν άδεια μετά το 2000, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή τους κατά 50%, αντί της οριζόντιας μείωσης,
  • φάρμακα χωρίς γενόσημο έχουν μειωθεί κατά 50% ή με την οριζόντια μείωση, χωρίς το μέσο όρο των τριών φθηνότερων,
  • οι τιμές της Μ. Βρετανίας δεν έχουν μετατραπεί σε ευρώ και
  • προϊόντα σε από κοινού μάρκετινγκ με δύο εταιρίες, έχουν διαφορετικές τιμές!.

Εν αναμονή των πρόσθετων διορθώσεων, οι σύνδεσμοι προειδοποιούν ότι εάν ισχύσουν οι τιμές που αναρτήθηκαν χθες, από Δευτέρα, οι εταιρίες δεν θα μπορούν να τα τιμολογήσουν, γιατί ανατρέπεται το ευρωπαϊκό σύστημα τιμών, που χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς.

Βάννα Κεκάτου