Μεγάλες αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρμάκων ανακοίνωσε ο Ανδρέας Ξανθός

03-12-2018

Αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική της κυβέρνησης σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός προς τους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας.

Η τιμή των φαρμάκων θα υπολογίζεται πλέον από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης και όχι από το μέσο όρο των τριών χωρών με τις χαμηλότερες τιμές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Κάτι που εν πρώτοις φαίνεται ευνοικό για τη φαρμακοβιομηχανία αφού πλέον το καλάθι θα είναι μικρότερο αφού οι χώρες της Ευρωζώνης δεν είναι μόνο λιγότερες αλλά είναι και οι πιο εύρωστες οικονομικά. Επίσης σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο η ανατιμολόγηση των φαρμάκων θα γίνεται πλέον μία φορά το χρόνο και όχι δύο.

Αλλαγές όμως θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού του claw back αφού μέχρι τώρα, ο υπολογισμός του, προέκυπτε από την εξίσωση υπέρβασης της δαπάνης, από το 75% μερίδιο της εταιρείας και 25% για την ανάπτυξη. Τα γενόσημα τα εμβόλια και τα υπό διαπραγμάτευση φάρμακα όμως θα απαλλάσσονται από τη ρήτρα του 25%.