Μειώνονται χρόνο με το χρόνο οι μονάδες αίματος που συλλέγονται στη χώρα μας

26-12-2016

Απρόθυμοι να γίνουν εθελοντές αιμοδότες έστω και προσωρινά, φαίνεται ότι είναι οι Έλληνες. Όπως προκύπτει από στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το 2015 συλλέχθηκαν 538.580 μονάδες αίματος από τις αιμοδοσίες της χώρας (318.044 από εθελοντές αιμοδότες), έναντι 559.825 μονάδων το 2012. Η μείωση του συνόλου των αιμοληψιών αποδίδεται από το ΕΚΕΑ, κυρίως στη μείωση των μονάδων που προέρχονται από το συγγενικό περιβάλλον (220.536 το 2015 έναντι 253.314 το 2012).

Την ίδια στιγμή, τα κέντρα αιμοδοσίας των κρατικών νοσοκομείων στη χώρα μας εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων ελλείψεις προσωπικού, χώρων, και τεχνολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΙΝΑΠ,  λόγω της έλλειψης προσωπικού όλων των κλάδων σε πολλές αιμοδοσίες έχει καταργηθεί η απογευματινή βάρδια, που στερεί τη χρονική δυνατότητα πρόσβασης στους αιμοδότες, ενώ σε άλλες αιμοδοσίες έχει καταργηθεί για τον ίδιο λόγο η βάρδια του Σαββάτου και της Κυριακής, που θα έδινε ευχέρεια στον κάθε εργαζόμενο να γίνει αιμοδότης.