Μείωση 28,4% στο τζίρο του Ιατρικού το Α’ εξάμηνο του 2012

26-12-2016
Μείωση κατά 28,38% εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο της χρήσης ο κύκλος εργασιών του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012 και διαμορφώθηκε  στα 93.360 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην πτώση του αριθμού των εσωτερικών ασθενών, ο οποίος  κατά το 2012 ήταν ιδιαίτερα αυξημένος, λόγω της νοσηλείας μεγάλου αριθμού αλλοδαπών ασθενών (Λίβυων) στο σύνολο των Κλινικών. 
Την ίδια περίοδο τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν  στα  12.032 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 56,77% ενώ το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους ήταν αρνητικό στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,3 εκατ. ευρώ περυσι.
 
Για την μητρική εταιρεία , ο κύκλος εργασιών κατά το Α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθε στα 90.939 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 28,80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα 11.420 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,87% σε σχέση με το EBITDA του Α’ εξαμήνου 2012. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2.194 χιλ. ευρώ.
 
Όπως σημειώνει η διοίκηση η πληρότητα των εγχώριων ασθενών κινήθηκε ανοδικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η αύξηση των λοιπών εσωτερικών ασθενών οφείλεται, αφενός στην προσιτή οικονομική πολιτική που ακολούθησε ο όμιλος σε συνδυασμό με την αύξηση ασθενών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και αφετέρου στην έναρξη της συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική από τον Φεβρουάριο του 2013, την μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ελλάδας, με καλά αποτελέσματα από την έναρξη της λειτουργίας της.
Επίσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ξεκίνησαν νέες συνεργασίες με πολλούς αξιόλογους συνεργάτες ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προσδοκάται ότι θα δώσουν νέα δυναμική στον κύκλο εργασιών των Κλινικών.
 
Παράλληλα, το ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει ήδη κλείσει έναν χρόνο λειτουργίας τη δραστηριότητά του ως Μαιευτική κλινική, εντός της Κλινικής Αμαρουσίου, περνά σε φάση κερδοφορίας.
 
Σε ό,τι αφορά στην ταμειακή ρευστότητα, η κατάσταση βελτιώθηκε λόγω των χρημάτων που εισπράχθησαν από την νοσηλεία αλλοδαπών ασθενών στο τέλος του έτους, αλλά παραμένει δύσκολη λόγω της αθέτησης των υποσχέσεων του ΕΟΠΥΥ περί αποπληρωμής των παλαιών υπολοίπων έως 31/12/2011, καθώς και της καθυστέρησης εξόφλησης των υποχρεώσεων του έτους 2012 και 2013, η οποία πλέον έχει φτάσει στους 8 μήνες, έναντι συμβατικής υποχρέωσης 45 ημερών για την απόδοση προκαταβολής.