Μειώσεις σε 161 σκευάσματα έχει το νέο διορθωμένο δελτίο τιμών

15-12-2017

Νέο διορθωμένο δελτίο τιμών με μειώσεις σε 161 σκευάσματα εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, το νέο Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης, εκδόθηκε «λόγω αιτήματος μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης του πιο κάτω αναφερόμενων φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσει σε όλη την Επικράτεια».

Σύμφωνα με την απόφαση, στη Χονδρική και Νοσοκομειακή τιμή δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στη Λιανική τιμή έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, το φάρμακο θα πωλείται σε λιανική τιμή μειωμένη κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Το νέο Δελτίο ισχύει: για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές από 18-12-2017 για τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς από 15-1-2018 και για τα φαρμακεία από 19-2-2018.