Ναι μεν, υψηλή χρήση του Διαδικτύου στην υγεία αλλά…

26-12-2016

8 στους 10 χρήστες του Διαδικτύου δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν ως μέσο ενημέρωσης και συλλογής πληροφοριών σχετικών με θέματα υγείας. Εξέχουσα θέση στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κατέχουν οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες (83%), ενώ αρχίζει να αυξάνεται και η χρήση των ηλεκτρονικών/ασύρματων εφαρμογών (22%). Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην  πανελλήνια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διεξήχθη το χρονικό διάστημα Απρίλιος- Μάιος 2013 και τα αποτελέσματά της βασίζονται σε 1024 ερωτηματολόγια. Αντικείμενο της έρευνας ήταν ο τρόπος χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων τόσο από την πλευρά των χρηστών του Διαδικτύου, όσο και από την πλευρά των επαγγελματιών/ ιατρών. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Τεχνολογίας και Ψυχικής Υγείας.

«Από την έρευνα προκύπτει ότι η αγορά του διαδικτύου βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης καθώς το 80% των  Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου το χρησιμοποιούν ως εργαλείο ενημέρωσης το εμπιστεύονται και αναζητούν μέσω αυτού συνεχώς νέες πηγές ενημέρωσης σε ιδιαίτερα σημαντικά και ευαίσθητα θέματα όπως τα θέματα υγείας» επισημάνει στο www.healthview.gr η Υπ. Διδ. Κατερίνα Φραϊδάκη, υπεύθυνη της έρευνας  αναφερόμενη στα σημεία που ξεχώρισαν. «Από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας υπάρχει η αναγνώριση της αξίας του διαδικτύου ως εργαλείου το οποίο αξιοποιούν όμως περισσότερο για τη μεταξύ τους επικοινωνία ενώ πρόσκληση αποτελεί για τα επόμενα χρόνια η χρήση του από πλευράς τους για την επικοινωνία με τους ασθενείς/ χρήστες του Διαδικτύου».   

Από τους Έλληνες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ιατρικά θέματα πλέον τα 2/3 ψάχνουν σε ιατρικά sites να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα πριν επισκεφθούν ένα γιατρό, όπως προκύπτει από την έρευνα. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 4/10 «επιβεβαιώνουν» τη διάγνωση / θεραπεία σε εξειδικευμένα ιατρικά sites μετά την επίσκεψη στο γιατρό. Η νέα τάση που χρίζει περισσότερο ανάλυση είναι ότι 1 στους 3 χρήστες προτιμά να διαβάζει blogs / forums όπου συμμετέχουν ενεργά άτομα με παρόμοια προβλήματα υγείας. Αυτό επιβεβαιώνει την γενικότερη τάση δημιουργίας μέσω του διαδικτύου νέων συνεργασιών / δυναμικών πέρα των γνωστών παραδοσιακών σχέσεων συναλλαγής / εμπιστοσύνης. Βέβαια το πρόβλημα της εμπιστοσύνης παραμένει αφού μόλις το 6% των χρηστών είναι σίγουροι ότι αυτά που διαβάζουν σε ιατρικά sites είναι αξιόπιστα. Για  το λόγο αυτό το Εργαστήριο ELTRUN ξεκίνησε την καταγραφή / αξιολόγηση των ιατρικών sites με στόχο να ολοκληρώσει την σχετική μελέτη για 300 ιατρικά sites μέχρι τέλη Αυγούστου.

Οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εξοικονόμηση χρόνου αλλά και γενικότερα καλύτερη εξυπηρέτηση.  Συγκεκριμένα 2 στους 3 χρήστες δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να αποστείλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς επίσης 1 στους 2 χρήστες δηλώνει την επιθυμία του να κανονίσει τη συνάντηση με τον ιατρό του μέσω κάποιας εφαρμογής. Η επίδραση που έχει το Διαδίκτυο πλέον στην καθημερινότητα των ασθενών χρηστών του Διαδικτύου φαίνεται και από το αποτέλεσμα ότι 7 στους 10 που συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν επισκεφθεί γιατρό που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να βελτιώσει τις υπηρεσίες του.  Μάλιστα περίπου 1 στους 2 από αυτούς τους πολίτες πιστεύει ότι η ενεργή συμμετοχή του γιατρού του στο Διαδίκτυο του ενισχύει την επικοινωνία μαζί του και του μειώνει το άγχος γιατί τον “νιώθει συνέχεια δίπλα του”. Η σημαντική ανάπτυξη της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων στην καθημερινότητα των χρηστών του Διαδικτύου, έχει ήδη γίνει αντιληπτή και από τους επαγγελματίες/ ιατρούς, οι οποίοι έχουν γίνει ιδιαίτερα ενεργοί αφού 8 στους 10 ιατρούς δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε forums/blogs μέσω των οποίων ανταλλάσσουν πληροφορίες με συναδέλφους τους. Βέβαια η αξιοποίηση του διαδικτύου γίνεται κυρίως για προσωπικούς επαγγελματικούς / επιστημονικούς σκοπούς αφού μόλις το 7% των ιατρών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συχνά το διαδίκτυο για να ενημερώσει τους πολίτες για θέματα της ειδικότητας του. Τα πλεονεκτήματα που αναγνωρίζουν οι επαγγελματίες του χώρου από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων σχετίζονται κυρίως με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών και την απόκτηση πληροφορίας σχετικά με την ειδικότητα τους (71%). Ο προβληματισμός των γιατρών εντοπίζεται στην αξιοπιστία αφού μόνο 1 στους 3 πιστεύει με σιγουριά ότι τα ιατρικά sites παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες και ότι μπορούν να δώσουν σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις ασθενών.

Έρευνα ELTRUN

 

Έρευνα ELTRUN

 

Έρευνα ELTRUN

 

Έρευνα ELTRUN

 

Έρευνα ELTRUN