Νέα παράταση στο ισχύον σύστημα αποζημίωσης γυαλιών και υπηρεσιών ειδικής αγωγής

06-04-2019

Νέα παράταση, έως και 30 Ιουνίου 2019, στο ισχύoν σύστημα χορήγησης και αποζημίωσης γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Επικρατείας.

Η τροπολογία προβλέπει ότι οι δαπάνες που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2019 , με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις  του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την χορήγηση οπτικών -γυαλιών οράσεως και την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής  δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους κατά παρέκκλιση  των οριζόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4549/2018 .

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απρόσκοπτης αποζημίωσης παροχής υπηρεσιών υγείας  προς τους δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ με γνώμονα την διασφάλιση της υγείας  κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα από την δημοσίευση  του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας και μέχρι την καθολική  προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος  του Οργανισμού στους νέους κανόνες».

Σημειώνεται ότι το άρθρο 27 προβλέπει αλλαγή του τρόπου που θα παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γυαλιά οράσεως. Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται βεβαίωση voucher για 100 ευρώ και θα προμηθεύεται γυαλιά οράσεως, χωρίς ο ίδιος να προπληρώνει. Το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών κατόπιν προσκόμισης από τον τελευταίο της ιατρικής γνωμάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του παραστατικού πώλησης.

Αντίστοιχα, για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής προβλέπεται συμβασιοποίηση των επαγγελματιών υγείας ώστε να καταργηθεί η προπληρωμή για τους δικαιούχους και η αποζημίωση να γίνεται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ.

Τόσο οι οπτικοί όσο και οι επαγγελματίες ειδικής αγωγής έχουν αρνηθεί τα λεγόμενα voucher ή την συμβασιοποίησή τους με τον ΕΟΠΥΥ.