Νέες τιμές για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα φέρνει το 2018

22-12-2017

Νέες ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης θα ισχύουν από το νέο έτος για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). Πιο αναλυτικά, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού εκδόθηκε κατάλογος  ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών ΜΗΣΥΦΑ , που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια.

Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, «η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών», δηλαδή για τους φαρμακοποιούς. Αντίθετα, η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των ΜΗΣΥΦΑ είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.

Σημειώνεται ότι στις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ ενώ στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης διαμορφώνονται ανάλογα μειωμένες για συντελεστή 6% και για συντελεστή 13%.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ανώτατες νοσοκομειακές τιμές ισχύουν:

Για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές κλινικές από 2/1/2018. Για τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων από 22/1/2018.