Ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο ζητάει ο ΠΙΣ για την ΠΦΥ

26-12-2016

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την τρίτη πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Κοντό, αφού τη μελετήσει ενδελεχώς. Θα επανέλθει με την κριτική του ενημερώνοντας το ευρύ κοινό, το υπουργείο Υγείας και τα αρμόδια όργανα για τη δική του άποψη επι των μεταρρυθμίσεων που προτείνουν οι τρεις προτάσεις(Σουλίωτη, task force και Κοντού).

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ στόχος των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και η μείωση του κόστους από τις πανάκριβες θεραπείες.

Επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Γιατρών, ότι χρειάζεται ορθός σχεδιασμός, ουσιαστική και διοικητική στήριξη διαφορετικά το οποιοδήποτε σχέδιο θα καταλήξει σε ένα σχέδιο που δε θα εφαρμοσθεί. Τέλος ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει την ελπίδα του, ότι ο διάλογος θα είναι ουσιαστικός και παραγωγικός και όχι προσχηματικός βάση προαποφασισμένου σχεδίου.