Πανυγειονομικό μέτωπο από όλες τις Ιατρικές Ενώσεις

26-12-2016

Πανυγειονομικό Μέτωπο συγκροτούν οι επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις «για να περισώσουν την Υγεία του ελληνικού λαού». Πραγματοποιήθηκε μάλιστα συνάντηση για τους άξονες κινητοποιήσεων μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με όλες τις Επαγγελματικές Ιατρικές Ενώσεις με κύριο αντικείμενο της συζήτησης το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συζητήθηκε επίσης η καθυστέρηση αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων και των τρεχόντων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, το rebate και το αναμενόμενο clawback, «καθώς και όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν οδηγήσει στην επαγγελματική εξόντωση των γιατρών και τον αφανισμό των ασθενών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΣΑ, κατά τη συζήτηση, συμφωνήθηκε να υπάρξει πίεση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να μεταφερθούν χρήματα στον κωδικό 671 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που αφορά εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις από άλλους κωδικούς που έχουν αδιάθετα κονδύλια για να μειωθεί το clawback.

Ιδιαίτερα τονίστηκε το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε όταν ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε από τους συμβεβλημένους γιατρούς – εργαστήρια – πολυιατρεία, που εκτελούν ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις για τις δαπάνες του 2013, να συνάψουν ατομικές συμβάσεις. Ο ΙΣΑ κάλεσε τις επαγγελματικές ενώσεις να εξουσιοδοτήσουν τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους στη διαχείριση των συλλογικών συμβάσεων και έτσι, συντάχθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Πατούλη, από τον Πρόεδρο της ένωσης καρδιολόγων και της ΠΟΣΚΕ κ. Πατσουράκο, από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΙΠΥ κ. Χατζηπαναγιώτου και τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Μπάκα, με σκοπό να έρθει σε επαφή με τις ελεγκτικές εταιρείες και να συζητήσει τους τρόπους, μεθοδολογία και λεπτομέρειες για τον έλεγχο, ώστε να καθορίσει ο ΙΣΑ τις περαιτέρω ενέργειες. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι γιατροί να μην υπογράψουν καμία σύμβαση με καμία εταιρεία και να αναμείνουν οδηγίες.

Συνεχίζοντας να στηρίζει την επίσχεση των εργαστηριακών γιατρών, ο ΙΣΑ, με όλο το Πανυγειονομικό Μέτωπο, θα κορυφώσουν την κινητοποίηση τους με όλους τους Παρόχους και τους Χρήστες Υγείας.