Παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής της 2ης ΥΠΕ

26-12-2016

Την  παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έργου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13 παρακολούθησε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο “Μεταξά” ο γενικός γραμματέας κος Ιωάννης Μπασκόζος την Τετάρτη 2/3/2016.

Το έργο του ΕΔΙΤ προσφέρει υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους κατοίκους των Νησιωτικών Περιοχών της χώρας με τη βοήθεια σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καλύπτοντας τέσσερις βασικούς άξονες υπηρεσιών:

α) Τήλε-διάγνωσης & τήλεσυμβουλευτικής,

β) Τήλε-εκπαίδευσης του Ιατρο-Νοσηλευτικού Προσωπικού

γ) Τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό επειγόντων περιστατικών

δ)Τήλε-ψυχιατρικής.

Κύριος στόχος του έργου είναι η διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη του Ιατρο-Νοσηλευτικού προσωπικού των περιοχών από τους εγκατεστημένους κεντρικούς Σταθμούς Ιατρών Συμβούλων (ΣΤΙΣ) με απώτερο στόχο την εξασφάλιση ισότιμων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Μάλιστα όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας ιατροί και νοσηλευτές εξέφρασαν στον Γενικό Γραμματέα, τον ενθουσιασμό τους καθώς και την αγωνία τους για το μέλλον του ΕΔΙΤ, τονίζοντας την ανάγκη υποστήριξης και εξέλιξης του. Ιδιαίτερη αναφορά  έγινε  για την ανταπόκριση των κατοίκων των Νησιών μας που επισκέφθηκαν και έκαναν χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΙΤ.

Ο κ. Μπασκόζος διατύπωσε την ανάγκη καθορισμού ενός πλαισίου στρατηγικής επέκτασης του δικτύου με την απαραίτητη εισαγωγή νέων σταθμών σε Κέντρα Υγείας των μικρών και πιο απομακρυσμένων Νησιών και δύσβατων περιοχών της Χώρας μας, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και τη στήριξη του έργου, την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη συνεργασία του Υγειονομικού Προσωπικού και την επαρκή συνεχή τεχνική υποστήριξη του και ανέλαβε τη δέσμευση να μεταφέρει τα αιτήματά στον Υπουργό Υγείας κο Ξανθό.