Περιφέρεια Αττικής: Στον “αέρα” η προμήθεια εξοπλισμού για τα νοσοκομεία 1ης και 2ης ΥΠΕ

26-07-2019

Στον «αέρα» βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ύψους 40.600.000, από την Περιφέρεια Αττικής. Μετά από δύο χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχουν συμβασιοποιηθεί – κατά το ένα τμήμα της – κάποια μηχανήματα όπως κύκλοτρα, αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι.

Ωστόσο, για το μεγαλύτερο μέρος του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία ενώ για τα μηχανήματα που έχει «τρέξει» η διαδικασία διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας!

Ενδεικτικό είναι ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη – όπως γίνεται σε όλους τους αντίστοιχους διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα – ποιός θα αναλάβει τα κόστη εγκατάστασης του εξοπλισμού και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα εγκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview, υπάρχουν νοσοκομεία που αναμένουν εξοπλισμό αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους χώρους που θα γίνει η εγκατάσταση και σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης των μηχανημάτων στους χώρους που έχουν επιλεγεί.

Αυτό σημαίνει νέες καθυστερήσεις και νέες δαπάνες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των μηχανημάτων.