Περίπου 3 δισ τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους Υγείας

26-12-2016

Σε τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ ανέρχονται τα χρέη του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει 1,8 δισ. ευρώ και τα νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δισ. ευρώ. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οικονομικές αξιώσεις των παρόχων που διεκδικούν δικαστικά (claw back και rebate) και τα παλιά χρέη που «κληρονόμησε» ο ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία πριν την ενοποίησή τους. 

Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΠΥΥ χρωστά στα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων περί τα 850 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περί τα 140 εκατ. ευρώ είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη της περιόδου 2008 – 2011, 40 εκατ. ευρώ είναι του 2012 (πρόκειται για το 10% των απαιτήσεων που δεν έχει εκκαθαριστεί), 220 εκατ. του 2013 για τα οποία έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη (οι πάροχοι έλαβαν μόλις το 50% των απαιτήσεων τους και το υπόλοιπο ποσό χαρακτηρίστηκε claw back και rebate),  200 εκατ. του 2014 (οφειλές της κατηγορίας claw back και rebate) και από τα 553 εκατ. του 2015 έχουν πληρωθεί τα 302 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, «τρέχουν» νέα χρέη ύψους 35-40 εκατ. ευρώ το μήνα για το 2016, αφού από τις αρχές του έτους δεν έχει γίνει καμία πληρωμή. 

Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) περιλαμβάνουν: 300 εκατ. ευρώ που δεν έχουν εκκαθαριστεί από 2007- 2011, 50 εκατ. ευρώ του 2012 (αφορά στο 10% των απαιτήσεων που δεν εκκαθαρίστηκαν), 50 εκατ. του 2013 καθώς και περί των 300 εκατ. ευρώ για το 2014 και το 2015 τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως claw back και rebate από το υπουργείο Υγείας, αλλά οι κλινικάρχες τα διεκδικούν. Τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κάθε μήνα του 2016 κατά 28 εκατ. ευρώ. 

Στις κλινικές – μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (190 μικρές και μεσαίες ιδιωτικές κλινικές) τα χρέη είναι: 120 εκατ. ευρώ (οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων πριν την δημιουργία του ΕΟΠΥΥ), 85 εκατ. ευρώ για το 2012 (δεν έχει γίνει εκκαθάριση στο 10% των απαιτήσεων), 750 εκατ. ευρώ από το 2013 έως και το 2015 (claw back και rebate για τα οποία οι κλινικές έχουν προσφύγει στα δικαστήρια). 

Σε περισσότερα από ένα δισ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Ιανουάριος 2016) του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) οι οφειλές προς τα μέλη του ανέρχονται σε 1,155 δισ. ευρώ, από ταοποία 760,3 αφορούν οφειλές του ΕΟΠΥΥ, 375,9 οφειλές του ΕΣΥ και 19 εκατ. οφειλές των στρατιωτικών νοσοκομείων. Από τις οφειλές αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία -περισσότερα από ένα δισ, ευρώ- αφορά «νέα» χρέη και συγκεκριμένες προμήθειες φαρμάκων του 2015. Οφειλές έχουν δημιουργηθεί και το 2016 και στις αρχές του έτους ήταν ήδη στα 96, 4 εκατ. ευρώ!