Πιστοποίηση Ιατρικού Κέντρου σύμφωνα με το Σύστημα Themos

26-12-2016
Με επιτυχία πέρασε το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών τον έλεγχο από τη Διεθνή Ομάδα επιθεωρητών για το βαθμό ποιότητας στη νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά και στη λειτουργία των μη ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας την πιστοποίησή του σύμφωνα με το Σύστημα TEMOS.
 
Το Σύστημα Πιστοποίησης THEMOS αποτελεί το μοναδικό Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών στον Κόσμο, το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΘΕΝΗ (International Patient) και τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Medical / Health Tourism)
 
Ξεκίνησε το 2006, ως αποτέλεσμα της εμπέδωσης διεθνών αρχών της ποιότητας στη φροντίδα, της ζήτησης από τις διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και γενικά τους stakeholders του Ιατρικού Τουρισμού. Έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιριών Ασφάλισης Υγείας, εταιριών medical tourism facilitators, assistance companies, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR). Το σύστημα πιστοποίησης THEMOS καθοδηγείται από μια Διεθνή Επιτροπή Ηγετών στο χώρο υγείας από όλο τον κόσμο. Τα πρότυπα αναθεωρούνται διαρκώς και εκσυγχρονίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή με διαρκή στόχο την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών.
 
Στο πνεύμα αυτό, οι διεθνείς επιθεωρητές αξιολόγησαν τις εγκαταστάσεις του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και βρήκαν ένα πολύ καλά οργανωμένο νοσοκομείο, με εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και σύγχρονο εξοπλισμό, που μπορεί να προσφέρει στον ασθενή από το εξωτερικό υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα και δυνατότητα ίασης.
 
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχοντας φέρει εις πέρας την ταυτόχρονη υποδοχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση χιλιάδων Λίβυων πολυτραυματιών πολέμου, έχει αποδείξει τη δυνατότητά του να υποστηρίξει  την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας.