Ποιοι έχουν αναλάβει την πορεία εξέλιξης του Υγειονομικού Χάρτη

26-12-2016

Στην συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την πορεία εξέλιξης του Υγειονομικού Χάρτη, προχώρησε ο υπουργός Υγείας. Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση του κ. Κουρουμπλή, η ομάδα εργασίας θα υποβάλλει την πρώτη έκθεση για τον Υγειονομικό χάρτη εντός 15 ημερών από την υπογραφή της απόφασης συγκρότησης της (στις 8 Απριλίου). 

Είχε προηγηθεί σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ. Γιάννη Μπασκόζου ο οποίος αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Ομάδας Εργασίας και συμμετέχουν: 

 1. Κύρλεση Αθηνά, Γενική Δ/ντρια  Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.
 2. Ραϊδου Φιλομήλα, Γενική Δ/ντρια   Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης
 3. Κοματάς Θεόδωρος, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών.
 4. Μηλώνης Θεοχάρης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 5. Πάβη Ελπίδα, μέλος ΔΕΠ της Ε.Σ.Δ.Υ .
 6. Βαρελή Μαρία, υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης και Υγειονομικού Χάρτη, ΚΕΕΛΠΝΟ.
 7. Γκογκόσης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος του Τμήματος Χάρτη Υγείας, ΕΚΕΠΥ.
 8. Ένας εκπρόσωπος του ΕΟΦ.
 9. Αγγούρης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφορικής, ΕΟΠΥΥ .
 10. Τριανταφυλλίδου Αθηνά, στέλεχος ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
 11. Προσινικλή Ευαγγελία, Επιθεωρήτρια του ΣΕΥΥΠ.
 12. Στεφανόπουλος Γεώργιος, Ειδικός Συνεργάτης του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
 13.  Γρανούζης Σταύρος, Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας
 14. Μυλωνέρος Αθανάσιος, Ειδικός Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.