Πως ΔΕΝ μεταδίδεται ο ιός της νέας γρίπης Η1Ν1

26-12-2016

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα είδη έκθεσης στον ιό η1ν1 που φαίνεται να μην επηρεάζουν την εξάπλωση της νέας γρίπης:

Μπορώ να μολυνθώ με τον ιό της γρίπης Η1Ν1 από την κατανάλωση και προετοιμασία φαγητού με χοιρινό;

Όχι, ο ιός της γρίπης Η1Ν1 δεν εξαπλώνεται από το φαγητό. Δεν μπορεί κανείς να μολυνθεί από τον ιό της νέας γρίπης Η1Ν1 από την κατανάλωση χοιρινού κρέατος ή σχετικών προϊόντων. Η κατανάλωση σωστά προετοιμασμένου και μαγειρεμένου χοιρινού είναι ασφαλής.

Υπάρχει κίνδυνος από το νερό;

Το νερό της βρύσης που έχει υποστεί τη συνήθη επεξεργασία απολύμανσης δεν αποτελεί κίνδυνο για τη μετάδοση των ιών της γρίπης. Οι ισχύοντες κανονισμοί για την επεξεργασία του νερού παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τη μετάδοση των ιών. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη έρευνες που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των συμβατικών μεθόδων απολύμανσης του νερού, ειδικά για τον ιό Η1Ν1. Πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, έδειξαν ότι τα επίπεδα χλωρίου που εφαρμόζονται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού, επαρκούν για να αδρανοποιήσουν τον παθογόνο ιό της γρίπης των πτηνών Η5Ν1.  Υπάρχει πιθανότητα άλλοι ιοί όπως ο ιός της γρίπης Η1Ν1 θα αδρανοποιούνται επίσης με τη χλωρίωση του νερού. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά ανθρώπων που μολύνθηκαν με γρίπη μετά από έκθεση σε μολυσμένο πόσιμο νερό.

Ο ιός Η1Ν1 μπορεί να μεταδοθεί από το νερό σε πισίνες, κέντρα σπα, υδάτινα πάρκα, σιντριβάνια και άλλους χώρους που περιλαμβάνουν τη χρήση νερού;

Ο ιός της γρίπης προσβάλει την άνω αναπνευστική οδό. Δεν έχει αναφερθεί περιστατικό μόλυνσης με γρίπη που να σχετίζεται με το νερό. Το νερό σε χώρους αναψυχής, που έχει υποστεί την προτεινόμενη από το CDC επεξεργασία απολύμανσης δεν αποτελεί κίνδυνο για τη μετάδοση των ιών της γρίπης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη έρευνες που να παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα του χλωρίου και των άλλων απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται σε πισίνες, κέντρα σπα, υδάτινα πάρκα, σιντριβάνια και άλλους χώρους αναψυχής, για τον ιό Η1Ν1. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα χλωρίου που προτείνονται από το CDC (1-3 μέρη ανά εκατομμύριο [ppm ή mg/L] για τις πισίνες και 2-5 ppm για τα κέντρα σπα) είναι ικανά να απολυμάνουν για τον ίό της γρίπης των πτηνών (Η5Ν1). Υπάρχει πιθανότητα ότι άλλοι ιοί όπως ο ιός της γρίπης Η1Ν1 θα αδρανοποιούνται επίσης με το χλώριο.

Μπορεί ο ιός της γρίπης Η1Ν1 να διαδοθεί σε χώρους αναψυχής που περιλαμβάνουν νερό, όταν κάποιος βρίσκεται εκτός νερού;

Ναι, οι χώροι αναψυχής που χρησιμοποιούν νερό δεν διαφέρουν από καμία άλλη περίπτωση ομαδικής συγκέντρωσης ατόμων. Η μετάδοση του ιού της γρίπης Η1Ν1 θεωρείται πως πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η εποχική γρίπη. Οι ιοί της γρίπης μεταδίδονται κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω του βήχα ή του φτερνίσματος ατόμων που νοσούν. Επίσης, μπορεί κανείς να μολυνθεί με τον ιό της γρίπης αγγίζοντας κάτι μολυσμένο και μετά ακουμπώντας το στόμα, ή τη μύτη του.

www.cdc.gov