Πως να αντιμετωπίσετε τον “τσιγαρόβηχα”

26-12-2016

Κατά κανόνα, δεν αφορά τους νέους καπνιστές, αλλά αυτούς που καπνίζουν πολύ ειδικά για μια περίοδο πολλών ετών. Ο τσιγαρόβηχας, αν και ο όρος σχετίζεται με το κάπνισμα, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σαν αντίδραση το πρωί και σε άτομα τα οποία δεν είναι καπνιστές, αλλά εμφανίζουν βήχα εξαιτίας διαφορετικών αιτιών.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου εδώ.