Πριν τις υπηρεσίες, έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του ασφαλισμένου

26-12-2016

Έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, καθιερώνεται  μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος (ΑΤΛΑΣ), υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/ΑσφαλιστικήΙκανότητα), μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, έχουν υποχρέωση να ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας. 

Μέσω της εφαρμογής, ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για τα άμεσα και έμμεσα μέλη (με υποχρεωτική αναφορά στο άμεσο μέλος), σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, ως προς τη διάρκεια ισχύος της ικανότητας, βάση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Επιπλέον, μόνο για το έμμεσο μέλος ασφαλισμένου, όταν δεν διαθέτει ατομικό Αριθμό Μητρώου/ΑΜΑ, δηλαδή δεν έχει απογραφεί, η εφαρμογή ενημερώνει, ότι παραμένει η υποχρέωση ελέγχου του ατομικού και του οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας.