Σημαντική άνοδος κερδών για το Ιασώ στο Α’ εξάμηνο του 2013

26-12-2016
Σημαντική βελτίωση κερδών παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ο όμιλος ΙΑΣΩ παρά την υστέρηση του κύκλου εργασιών του. Ειδικότερα σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των κυρίων θυγατρικών εταιρειών ΙΑΣΩ General, Θεσσαλίας και τον Φιλοκτήτη, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, παρουσίασε μικρή υστέρηση και έφτασε το Α΄ Εξάμηνο του 2013 στα 60,16 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 62,76 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 11,52 εκατ. ευρώ έναντι 8,77 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το EBITDA (ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) παρουσίασε σημαντική αύξηση και έφτασε στα 18,32 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 9,74 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική αύξηση και έφτασαν το Α΄ Εξάμηνο του 2013 στα 9,37 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών ζημιών 0,84 εκατ. ευρώ.
 
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής, δηλαδή της μαιευτικής κλινικής παρουσίασε μικρή άνοδο και έφτασε το Α΄ Εξάμηνο του 2013 στα 33,50 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 33,32 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 9,06 εκατ. ευρώ έναντι 6,72 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το  EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων),  παρουσίασε αύξηση και έφτασε το Α΄ Εξάμηνο του 2013 στα 10,39 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 7,92 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική αύξηση και έφτασαν το Α΄ Εξάμηνο του 2013 στα 6,17 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 1,97 εκατ. ευρώ.
 
Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας τα εν λόγω αποτελέσματα, δήλωσε:
«Η αύξηση των κερδών πριν και μετά από φόρους και η διατήρηση του κύκλου εργασιών σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, τόσο για την μητρική εταιρεία όσο και για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από τα οικονομικά μεγέθη-αποτελέσματα του Α΄Εξαμήνου του 2013. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις επίπονες προσπάθειες όλων των ανθρώπων που απαρτίζουν την «οικογένεια ΙΑΣΩ». Είμαι βέβαιος ότι στη δύσκολη και αβέβαιη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου ΙΑΣΩ θα δείξουν μεγαλύτερες αντοχές και θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ίδια προσήλωση στους στόχους, κυριότεροι των οποίων είναι:
  • Η διατήρηση αλλά και η επαύξηση του αριθμού των πελατών/ασθενών και η περαιτέρω αύξηση του βαθμού ικανοποίησής τους.
  • Η ενίσχυση της σχέσης με τους ιατρούς, βελτιώνοντας από κοινού το κύρος, την αποτελεσματικότητα και την προσφορά προς τους ασφαλισμένους και την κοινωνία.
  • Ο πρόσθετος εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας.
  • Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα ενσωματώνουν νέες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης.
  • Η αναζήτηση ευκαιριών για κάθε είδους νέες αγορές.
  • Η ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας και η μείωση του δανεισμού του Ομίλου και το κόστος από αυτόν.»