Σοβαρά προβλήματα στους ασφαλισμένους δημιουργεί ο νέος ΕΚΠΥ

16-11-2018

Σοβαρά προβλήματα σε ασφαλισμένους και παρόχους δημιουργεί ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, (ΠΦΣ) από την 1η Νοεμβρίου που εφαρμόζεται ο νέος ΕΚΠΥ ισχύουν τα ακόλουθα :

1.Δεν εκτελούνται γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων πχ aerochamber, στρώματα κατακλίσεων κλπ χωρίς την χρήση άυλων κουπονιών εκτός από την κατηγορία μόνο των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη έως τις 31.12.2018.

2.Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4888/1.11.2018 , τεύχος Β, που περιλαμβάνει τα προϊόντα που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, υπάρχουν προϊόντα όπως (πχ απλό αναπηρικό αμαξίδιο, νοσοκομειακή κλίνη κ.α) που δεν συμπεριλαμβάνονται στο νέο κατάλογο χορήγησης των προϊόντων αυτών.

3.Όπως αναφέρει ο νέος ΕΚΠΥ για τη χορήγηση των σκευασμάτων ειδικής διατροφής (γάλατα , τροφές κλπ) απαιτούνται δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλονται με τη γνωμάτευση του συνταγογράφου γιατρού και τα οποία δυστυχώς δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη.

4.Οι αναπνευστικές συσκευές όπως (CPAP, ΒIPAP,νεφελοποιητές κλπ) δεν χορηγούνται πλέον αλλά ενοικιάζονται χωρίς ακόμα όμως να έχει ορισθεί η μηνιαία αποζημίωση.

5.Βάσει του νέου ΕΚΠΥ απαγορεύεται η είσπραξη της διαφοράς της τιμής αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ υπάρχουν προϊόντα που η τιμή αποζημίωσης τους είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης με αποτέλεσμα η χορήγησή τους να οδηγεί σε ζημιά.

Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή ο νέος ΕΚΠΥ δημοσιεύθηκε από τις αρχές του μήνα χωρίς κάποιο μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του , ο ΠΦΣ ζήτησε από τον ΕΟΠΥΥ έως ότου να προσαρμοσθούν τα μηχανογραφικά συστήματα στις διατάξεις του ισχύοντος ΕΚΠΥ, οι γνωματεύσεις που εκδίδονται και μετά την 1.11.2018, απλές ή επαναλαμβανόμενες, να εκτελούνται και να αποζημιώνονται με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.10.2018.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΠΥΥ: Με πέντε ψήφους υπέρ ενεκρίθη την Τετάρτη ο νέος ΕΚΠΥ – Ανησυχία στους εκπροσώπους των ασφαλισμένων, ικανοποίηση Πολάκη.