Στα …θρανία εργαζόμενοι των κλινικών στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

26-12-2016

Στα …θρανία στέλνει τους εργαζομένους του ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος ετοιμάζεται για δεύτερη φορά εφέτος, να καταθέσει φάκελο συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 εκπαίδευσης προσωπικού των Κλινικών. 

Η κατάθεση του φακέλου θα γίνει άμεσα ενώ η έγκριση αναμένεται έως τον Δεκέμβριο 2016. στη συνέχεια ο ΣΙΚΕ θα προκηρύξει, με δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του εκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε πόλη που λειτουργεί ιδιωτική Κλινική με θέματα marketing, συμπεριφορών, λοιμώξεων, διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων, διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ψυχολογικής στήριξης ασθενών και συγγενών, διοικητικής ιεραρχίας και άλλα. 

Κάθε εργαζόμενος θα λάβει αμοιβή 5 ευρώ ανά ώρα επί 100-120 ώρες, δηλαδή περίπου 600€ + επιπλέον, κατόπιν εξετάσεων πιστοποιητικό κατάρτισης για το οποίο ο εργαζόμενος θα λάβει 120 ευρώ. Όλα τα μαθήματα, σε κάθε πόλη, θα πραγματοποιηθούν σε 2+ τμήματα ώστε να συμμετάσχουν, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία των κλινικών, όλοι οι εργαζόμενοι. 

Τα μαθήματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2016, σύμφωνα με τα έως σήμερα δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι από όλες τις λειτουργούσες κλινικές και μονάδες υπηρεσιών υγείας.