Στην κατάργηση των γιατρών εργασίας οδηγεί η απόφαση Αχτσιόγλου

05-12-2017

Στην  ….κατάργηση των ιατρών εργασίας φαίνεται ότι οδηγεί απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης ιατρών στον ειδικό κατάλογο των ασκούντων καθήκοντα Ιατρού Εργασίας. Συγκεκριμένα, η απόφαση , θέτει ως προϋπόθεση ένταξης  την προσκόμιση ακριβούς αντιγράφου σύμβασης με επιχειρήσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ από τα οποία να προκύπτει: απασχόληση σε καθήκοντα ιατρού εργασίας πριν την 9η Αυγούστου  2005 και ενεργός σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας την 15η Μαΐου 2015.

Ήδη κατά της απόφασης έχουν προσφύγει 64 ιατροί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση Αχτσιόγλου ορίζει παράνομα και αντισυνταγματικά κριτήρια για την ένταξη των ιατρών στον ειδικό κατάλογο των ασκούντων καθήκοντα Ιατρού Εργασίας. Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, τα παραπάνω κριτήρια εσφαλμένα τίθενται από την Υπουργική απόφαση αφού δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξουσιοδοτική ρύθμιση του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση.

Όπως υποστηρίζουν,  η απαίτηση του συγκεκριμένου προσόντος,  καθιστά στην πραγματικότητα σχεδόν ανέφικτη την εγγραφή στον ειδικό κατάλογο ιατρών που ασκούν κατ’ εξαίρεση τα καθήκοντα ιατρού εργασίας. Και αυτό διότι ακόμα και η δυνατότητα ανεύρεσης εγγράφων αποδεικτικών απασχόλησης ιατρών στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ήδη προ της 9.8.2005 είναι εξαιρετικά δυσχερής, ακόμα και για τις ίδιες τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, στις οποίες κατατίθενται οι συγκεκριμένες συμβάσεις απασχόλησης.