Στο ΣτΕ, γιατροί φαρμακευτικές επιχειρήσεις και φαρμακαποθήκες κατά των υπουργικών αποφάσεων

26-12-2016

Στο Στε φέρνει τον ΙΣΑ η από 17/11/2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας με την οποία επιβάλλεται η υποχρεωτική συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους γιατρούς με βάση τη δραστική ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητάει με την προσφυγή του στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του κράτους  να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική παράνομη και αντίθετη με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία η επίμαχη υπουργική απόφαση.

Όπως υπογραμμίζει ο ΙΣΑ σύμφωνα με την απόφαση  οι φαρμακοποιοί πλέον υποχρεώνονται να χορηγούν τα φθηνότερα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά φάρμακα της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου φαρμάκου, ο φαρμακοποιός υποχρεώνεται να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για το ποιο είναι το φθηνότερο διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πάρει ακριβότερο φάρμακο της ίδιας δραστικής ουσίας, υποχρεώνεται να πληρώσει, εκτός τη συμμετοχή του (εάν υπάρχει) και τη διαφορά από την ασφαλιστική τιμή της θεραπευτικής κατηγορίας που ανήκει το φάρμακο.

Ο  ΙΣΑ τονίζει ότι ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί με φάρμακο άλλης δραστικής ουσίας, φαρμακευτικής μορφής, δοσολογίας ή περιεκτικότητας και ότι η υπουργική απόφαση για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων παραβιάζει τα άρθρα 4,5 και 21 του Συντάγματος, τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου, όπως επίσης παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2001/83/ΕΚ), όπως και τον Ν. 3418/2005.

 Από την άλλη  στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει παράλληλα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκών, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κατά της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ. 97018/8.10.2012 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων σύμφωνα με την οποία φαρμακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση τουλάχιστον δύο μηνών χωρίς όμως όπως υπογαρμμίζουν οι διαμαρτυρόμενοι σύλλογοι να εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα και το αξιόχρεο του πελάτη για να μπορεί να αποπληρώσει τα φάρμακα που αγόρασε.