Στο ΣτΕ οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης για το ιδιοκτησιακό

26-12-2016

Συνεχίζεται η κόντρα φαρμακοποιών και Κυβέρνησης με αιχμή του δόρατος την Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 36277/20-5-16) που αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία των φαρμακείων. 

Μετά την προσφυγή του ΦΣΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Μάρτιο του 2016, και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε κατάθεση αιτήματος με το οποίο ζητά από το ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο να ακυρωθεί η επίμαχη ΚΥΑ. 

Μεταξύ των επιχειρημάτων που επικαλείται ο ΦΣΘ στην προσφυγή του είναι πως ο τυπικός νόμος του ν. 1963/1991 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 υποπαρ. Δ12 αρθ. 2 ν. 4336/2015) είναι αντίθετος με το Σύνταγμα. Κι αυτό διότι, όπως είχαν επισημάνει στην προσφυγή τους και οι φαρμακοποιοί της Αττικής, για τον καθορισμό  των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών φαρμακείων απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 43 Σ η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. 

Σύμφωνα με τον ΦΣΘ, επίσης, η ΚΥΑ είναι αντίθετη με τις ισχύουσες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας που θεσπίσθηκαν με ισχύουσες εξουσιοδοτικές διατάξεις. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ενώ στον ν.4336/15 γινόταν λόγος για την “ίδρυση”, στην ΚΥΑ 36277/2016 προστίθεται οι λέξεις “και λειτουργία” κάτι που κατά πολλούς νομικούς είναι εκτός εξουσιοδότησης του νόμου. 

Δύο ακόμη σημεία στα οποία εστιάζουν οι φαρμακοποιοί είναι ότι αφενός  η ΚΥΑ δεν μπορεί να θεμελιωθεί στο αρθ. 3 ν. 1338/1983 περί «Εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου», το οποίο αφορά την εισαγωγή και εφαρμογή του Ενωσιακού δικαίου στην Ελλάδα, και ότι αφετέρου είναι “αντίθετη στην ελευθερία εγκατάστασης που ισχύει δυνάμει του δικαίου της Ε.Ε”. 

Υπογραμμίζουν ακόμη ότι παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης που αποτελεί και γενική αρχή του δικαίου της Ε.Ε., αλλά και ότι είναι αντίθετη στα αρθ. 21 και 5 παρ. 5 Σ που κατοχυρώνουν το ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα προστασίας της υγείας του ατόμου και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.