Νομοσχέδιο για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό – Τι είναι το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν

Νομοσχέδιο για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό – Τι είναι το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν

21-03-2023
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου, το οποίο μεταξύ άλλων αφορά στη λήψη μέτρων προς εφαρμογή…