ΚΕΘΕΑ: 35 προσλήψεις μετά από 10 χρόνια

ΚΕΘΕΑ: 35 προσλήψεις μετά από 10 χρόνια

26-12-2016
Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία παράτασης της λειτουργίας των ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων και μία ημέρα πριν από την τετράωρη στάση εργασίας…