Έρευνα του ΣΕΒ: Μικρότερες αμοιβές και απασχόληση για τις γυναίκες στις ελληνικές επιχειρήσεις

Έρευνα του ΣΕΒ: Μικρότερες αμοιβές και απασχόληση για τις γυναίκες στις ελληνικές επιχειρήσεις

24-07-2023
Χαμηλότερες αμοιβές λαμβάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης και αντιμετωπίζουν πληθώρα στερεοτύπων. Είναι χαρακτηριστικό πως…