Δημιουργία Εθνικού Δικτύου 17 Μονάδων Εγκεφαλικών – Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου 17 Μονάδων Εγκεφαλικών – Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

28-09-2023
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια ενεργοποιεί το υπουργείο Υγείας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους: λιγότερους θανάτους από εγκεφαλικά ετησίως,…