Ωνάσειο: Αναγνωρίστηκε ως το πρώτο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Κληρονομικών Καρδιολογικών Παθήσεων στην Ελλάδα

Ωνάσειο: Αναγνωρίστηκε ως το πρώτο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Κληρονομικών Καρδιολογικών Παθήσεων στην Ελλάδα

16-06-2023
Ως το πρώτο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Κληρονομικών Καρδιολογικών Παθήσεων στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε με σχετικό ΦΕΚ η Μονάδα Κληρονομικών Παθήσεων…