Αιδιοπλαστική & πλαστική κόλπου

26-12-2016
Από τη μία, η αιδιοπλασιτκή είναι η επέμβαση που αποσκοπεί στην αισθητική αποκατάσταση και, από την άλλη, η πλαστική του…