Δεδομένα Δείχνουν ότι η προσθήκη της Λιξισενατίδης με Βασική Ινσουλίνη Μειώνει τα Επίπεδα Σακχάρου Αίματος ιδιαίτερα όταν έχει επιτευχθεί Επαρκής Έλεγχος της Γλυκόζης Πλάσματος Νηστείας

Δεδομένα Δείχνουν ότι η προσθήκη της Λιξισενατίδης με Βασική Ινσουλίνη Μειώνει τα Επίπεδα Σακχάρου Αίματος ιδιαίτερα όταν έχει επιτευχθεί Επαρκής Έλεγχος της Γλυκόζης Πλάσματος Νηστείας

26-12-2016
Η Sanofi ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από μια νέα υποανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης GetGoal-L που δείχνουν ότι η μείωση της…
Η Sanofi λαμβάνει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άπαξ ημερησίως χορηγούμενη lixisenatide (λιξισενατίδη)

Η Sanofi λαμβάνει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άπαξ ημερησίως χορηγούμενη lixisenatide (λιξισενατίδη)

Η Sanofi ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική…