Ταλαιπωρία για γιατρούς και ασθενείς από υπολειτουργία της ΗΔΙΚΑ

26-12-2016

Μπλόκαρε για άλλη μια φορά το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ με συνέπεια να υπολειτουργεί προκαλώντας καθυστερήσεις που φτάνουν τρεις και τέσσερις ώρες. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί, υφίστανται πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που συχνά καταλήγει σε διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε ήδη επισημάνει ότι το σύστημα δεν ήταν έτοιμο να δεχθεί και να υποστηρίξει την προσθήκη νέων προγραμμάτων, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει οι οποιεσδήποτε αλλαγές να λαμβάνουν χώρα στις αρχές του μήνα. Ο ΙΣΑ καθιστά υπεύθυνη την Διοίκηση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και για μια ακόμα φορά φέρνουν τον γιατρό υπόλογο απέναντι στον ασθενή, χωρίς καμία δική του ευθύνη.

Οι γιατροί απαιτούν την άμεση αποκατάσταση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ζητούν εξηγήσεις της Διοίκησης για τη δυσλειτουργία του συστήματος.