Τέλος του χρόνου το νέο δελτίο τιμών των φαρμάκων με τις μειώσεις σε συγκεκριμένα

25-11-2019

Σε ανατιμολόγηση των φαρμάκων προχωρά ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους να εκδοθεί νέο δελτίο τιμών που θα περιλαμβάνει μειώσεις σε μια σειρά φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στo πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΦ καλεί τους ΚΑΚ (Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τιμών στα 18 Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης στις 01-10-2019.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.

Οι ΚΑΚ θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία αναφορικά με την ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period), τον αριθμό των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό, τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν ενώ στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 01-01-2019 έως και 15-11-2019 και είναι πλήρη.