Το “κόλπο” με τις δαπάνες υγείας και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης

Φάρμακα
26-12-2016

Για πρώτη φορά φέτος οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στις φορολογικές τους δηλώσεις και τις δαπάνες για όλες τις παροχές Υγείας που τους κατέβαλλαν  τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Αυτές οι δαπάνες ναι μεν εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος, ο λόγος όμως που δηλώνονται υποχρεωτικά είναι για να προσμετρηθούν με τα υπόλοιπα ποσά που δηλώνουν οι φορολογούμενοι και εφόσον το άθροισμα των ποσών ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ ετησίως οι φορολογούμενοι θα πρέπει καταβάλλουν την ειδική προσφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

Οι ασφαλισμένοι λοιπόν  θα φορολογηθούν  στο άθροισμα των ποσών που θα εμφανίζεται στη δήλωσή τους για όλες τις ιατρικές και φαρμακευτικές παροχές που τους κάλυψαν τα ασφαλιστικά τους ταμεία από επίδομα για γυαλιά όρασης μέχρι νοσήλια πράγμα «ελαφρώς οξύμωρο» αφού για αυτές τις δαπάνες έχουν ήδη παρακρατηθεί εισφορές από τα εισοδήματα τους.

Ήδη πολλοί ασφαλισμένοι έχουν λάβει από τα ασφαλιστικά τους ταμεία αναλυτικές βεβαιώσεις για κάθε παροχή που τους χορηγήθηκε μαζί με ενημερωτικά σημειώματα για να τα υποβάλλουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Με αυτό τον τρόπο τίθεται σε ισχύ η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που επιβάλλει στους φορολογούμενους να δηλώνουν όλα τα ποσά που εισέπραξαν ακόμη και αν αυτά είναι ποσά δαπανών που τους κάλυψαν τα ασφαλιστικά  ταμεία, ούτως ώστε αν το συνολικό άθροισμα των ποσών ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ να πρέπει να καταβληθεί η έκτακτη εισφορά  αλληλεγγύης.

Βάννα Κεκάτου