“Τρομακτικά στο μάτι” θέλουν τα πακέτα τσιγάρων οι ευρωβουλευτές

26-12-2016

Λιγότερο ελκυστικά για τους νέους θέλουν οι ευρωβουλευτές να γίνουν τα προϊόντα καπνού, με νομοσχέδιο -που αναθεωρεί τη σημερινή οδηγία για τον καπνό – το οποίο ενέκριναν την Τετάρτη. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το 65% της επιφάνειας των πακέτων των τσιγάρων θα καταλαμβάνουν εικόνες με προειδοποιήσεις για την υγεία. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα θεωρούνται είτε φάρμακα, αν βοηθούν στο σταμάτημα του καπνίσματος, είτε προϊόντα καπνού, και θα διέπονται από την ανάλογη νομοθεσία.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της εμπρόσθιας πλευράς της συσκευασίας και το 40% της οπίσθιας. Το νέο κείμενο, προϊόν ανεπίσημης συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, προτείνει την αύξηση των ποσοστών αυτών στο 65% της συνολικής (εμπρόσθιας και οπίσθιας) επιφάνειας της συσκευασίας. Οι νέες προειδοποιήσεις για την υγεία θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή εικόνων, κάτι που δεν ισχύει σήμερα στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

 Προβλέπεται επίσης η κατάργηση των πακέτων που περιέχουν λιγότερα από 20 τσιγάρα, καθώς είναι φθηνότερα και, επομένως, πιο προσιτά στα παιδιά, στις χώρες που εξακολουθούν να τα πωλούν.

 Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να θεωρούνται είτε φάρμακα, εάν συντελούν στη διακοπή του καπνίσματος, είτε προϊόντα καπνού, και να διέπονται από την ανάλογη νομοθεσία. Αν ταξινομούνται ως προϊόντα καπνού, η μέγιστη περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg/ml.

 Τα επαναγεμιζόμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν θα απαγορευθούν. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά, να φέρουν προειδοποιήσεις για την υγεία, και να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με τα προϊόντα καπνού αναφορικά με τη διαφήμιση.

 Με το κείμενο απαγορεύονται τα αρώματα/γεύσεις στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα, καθώς καταστούν τα εν λόγω προϊόντα πιο ελκυστικά προσδίδοντάς τα μια «χαρακτηριστική γεύση». Ο καπνός για ναργιλέ εξαιρείται από την απαγόρευση της χρήσης αρωμάτων. Η μινθόλη θα απαγορευθεί από το 2020 και μετά.

  700.000 νεκροί ετησίως στην ΕΕ

 Δώδεκα χρόνια αφότου η σημερινή οδηγία τέθηκε σε ισχύ, το κάπνισμα παραμένει η κύρια – αποτρέψιμη- αιτία θανάτου στην ΕΕ, από την οποία πεθαίνουν περίπου 700.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Με τα χρόνια, τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή του καπνίσματος συνέβαλαν στη μείωση του ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που καπνίζουν από το 40% στην ΕΕ των 15 το 2002 στο 28% στην ΕΕ των 27 το 2012.