Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Από σήμερα το «χαράτσι» των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών – Ποιοι εξαιρούνται

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
17-01-2022

Κανονικά ισχύει από σήμερα το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Το «χαράτσι» θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Ενώ τα έσοδα θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται μεταξύ ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ και ΑΑΔΕ των ΑΜΚΑ και των ΑΦΜ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα ώστε ως το τέλος του μήνα να γίνουν οι βεβαιώσεις προστίμων. Σημειώνεται ότι για τον Ιανουάριο το πρόστιμο είναι 50 ευρώ (μισός μήνας) ενώ από τον Φεβρουάριο και μετά το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.

Από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξαιρούνται οι κάτοικοι εξωτερικού, και όσοι διαθέτουν απόφαση απαλλαγής για λόγους υγείας (π.χ. σοβαρή αλλεργική αντίδραση, διαγνωσµένη αλλεργία, ιστορικό θροµβοπενίας κλπ). Ειδικά για τη δεύτερη κατηγορία, η απόφαση απαλλαγής χορηγείται από ειδική επιτροπή μετά από σχετικό αίτημα του θεράποντος ιατρού.

Οι αιτήσεις απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό. Κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση της απόφασης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω µη διενέργειας του εμβολιασμού.

Σε κάθε περίπτωση, στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει όσοι πολίτες λάβουν απορριπτική απόφαση να έχουν κάνει την πρώτη δόση ώστε να µην καταλογιστεί το πρόστιμο.

Επίσης εξαιρούνται όσοι έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό. Και όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού κατ’ οίκον και δεν έχει γίνει ακόμη εμβολιασμός. Τέλος, εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 180 ημερών από τη νόσηση.

Οι κυρώσεις αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό σημείο θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης.