Υπουργείο Υγείας: Νομοθετική ρύθμιση για παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών

19-06-2017

Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της θητείας των επικουρικών ιατρών – λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου- για τουλάχιστον ένα χρόνο, αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Υγείας έως το τέλος του μήνα. Εξετάζεται μάλιστα στη ρύθμιση να συμπεριληφθούν  και 585 επικουρικοί (μη γιατροί) που προσελήφθησαν μετά τις 30/9/16.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου ιατρικού το  αμέσως επόμενο διάστημα. Πιο αναλυτικά, οι προσλήψεις αφορούν 100     θέσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ενώ έως  το φθινόπωρο θα προκηρυχθούν, 250 θέσεις για τις ΜΕΘ, 400 για τα ΤΕΠ και 400 για ΠΦΥ.

Παράλληλα, ήδη από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, έχουν  προσληφθεί  2.870 εργαζόμενοι από τους  4.000που προβλέπονται  και  θα επαναπροκηρυχθούν οι υπόλοιπες  για την κάλυψη των κενών θέσεων. Επιδίωξη του Υπ. Υγείας είναι η αύξηση της διάρκειας των προγραμμάτων από 5 μήνες σε 1 χρόνο.

Τέλος για τους εργολαβικούς εργαζόμενους το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι  η απάντηση  του Ευρωπαϊκού   Δικαστηρίου  για τη νομιμότητα των συμβάσεων  ορισμένου   χρόνου   μπορεί να καθυστερήσει 3 έως 4 χρόνια, θα δοθεί κατεύθυνση στις διοικήσεις των νοσοκομείων να προχωρήσουν στη διαδικασία των συμβάσεων μέσω ΑΣΕΠ.