Το υπουργείο Υγείας στηρίζει τη κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Υγεία

09-06-2017

Τη στήριξη του υπουργείο Υγείας  στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο χαιρετισμό του του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των ΚΟΙΣΠΕ της πρώτης θεσμοθετημένης μορφής κοινωνικής οικονομίας στη χώρα.

Ο κος Ξανθός είπε ότι οι ΚΟΙΣΠΕ είναι καινοτόμος θεσμός γιατί επιτελούν συνδυαστικά ένα διττό ρόλο : θεραπευτικό-αποκαταστασιακό και ταυτόχρονα παραγωγικό-αναπτυξιακό. Συνδυάζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και άρα την κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με τη θεραπευτική λειτουργία και την ιδιότητα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Είναι δηλαδή ένα εξαιρετικό «εργαλείο» ψυχοθεραπείας και ταυτόχρονα χειραφέτησης – κοινωνικής επανένταξης.

Επίσης ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι οι ΚΟΙΣΠΕ άντεξαν μέσα στην κρίση αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ευκαιριακού χαρακτήρα σχήματα, αλλά στέρεα συγκροτημένες δομές που ακόμα και μέσα στην οικονομική κρίση συνέχισαν να αναπτύσσονται, έστω βραδύτερα, χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια δημιουργήθηκαν καινούργιοι ΚΟΙΣΠΕ, και περισσότεροι αναμένονται να ιδρυθούν σύντομα.Ο λόγος της αντοχής αυτής είναι ακριβώς το γεγονός ότι οι ΚΟΙΣΠΕ έχουν στοιχεία κοινωνικού κινήματος, έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που πιστεύουν στην κοινωνική ένταξη και στο δικαιωματικό πυρήνα της κοινωνικής ψυχιατρική και της κοινοτικής φροντίδας. Δεν φτιάχτηκαν με ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αλλά με τη σκληρή δουλεια και το μεράκι των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αλληλέγγυα οικονομία ως προνομιακού πεδίου οικονομικής , παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας που απαντά στην κρίση απασχόλησης και στην παρατεινόμενη ανεργία συμβάλλοντας στην ανάδυση ενός νέου παραγωγικού τομέα , ενδιάμεσου μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού , που έχει εμπορική λογική και λογική αγοράς αλλά που το ατομικό επιχειρηματικό κέρδος δεν είναι το μοναδικό κίνητρο. Πέρυσι , στο τέλος της χρονιάς είπε ο υπουργός βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ενισχύσουμε τους ΚΟΙΣΠΕ με περίπου 1 εκ. ευρώ. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό θα επαναληφθεί και φέτος , δεσμευόμαστε όμως ότι ενδεχόμενο πλεόνασμα του ΚΑΕ 2544 για την ψυχική υγεία θα δοθεί για ενίσχυση στους ΚΟΙΣΠΕ και κατά προτεραιότητα στους νεοϊδρυθέντες.

Ο κος Ξανθός αναφέρθηκε και στα προβλήματα και στις θεσμικές εκκρεμότητες που υπάρχουν όπως το θέμα που προέκυψε με την αλλαγή της τομεοποίησης και τον κανόνα ένας ΚΟΙΣΠΕ ανά τομέα , την πρόταση για το ταμείο εγγυήσεων που θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ΚΟΙΣΠΕ σε διαγωνισμούς  και την επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων σχετικά με τις συμβάσεις και τις πληρωμές. Η λύση είπε ο υπουργός είναι ο θεσμικός διάλογος , η όσο γίνεται πιο συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με το προεδρείο της ΠΟΚΟΙΣΠΕ, η διαρκής προσπάθεια ενσωμάτωσης βελτιωτικών προτάσεων στην εφαρμοσμένη πολιτική για την Ψυχική Υγεία , που είναι ένα χώρος ειδικής ευαισθησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα , τη ισότητα των πολιτών , την κοινωνική συνοχή , τη λειτουργία του Κράτος Δικαίου , το επίπεδο Πολιτισμού και Δημοκρατίας μιας χώρας.