6η Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας <p> Λιγότερο από το 25% του πληθυσμού παρουσιάζει επαρκή φυσική δραστηριότητα

6η Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας

Λιγότερο από το 25% του πληθυσμού παρουσιάζει επαρκή φυσική δραστηριότητα

Οι ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια που παρουσιάζουν μέτρια ή έντονη φυσική δραστηριότητα έχουν σημαντικά καλύτερη επιβίωση από αυτούς που…