Σαρωτικές αλλαγές για να διασωθεί το ΕΣΥ προτείνουν οι ακαδημαϊκοί

11-12-2019

Σαρωτικές αλλαγές για τη διάσωση του ΕΣΥ και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ και αξιοποίηση των περίπου 6 δισ. ευρώ της ιδιωτικής δαπάνης υγείας για την αγορά υπηρεσιών μέσω συμπληρωματικής ασφάλισης, περιλαμβάνει η πρόταση της ΔιαΝΕΟσις για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που παρουσίασαν χθες οι κ.κ. Γιάννης Κυριόπουλος, Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ιωάννης Τούντας, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Κυριάκος Σουλιώτης, Χρήστος Λιονής και Αναστάσιος Φιλαλήθης, στη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, στην Ελλάδα η ικανοποίηση των πολιτών στο σύστημα υγείας είναι η χαμηλότερη στην Ε.Ε.. Την ίδια στιγμή,  οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι οι υψηλότερες της Ευρώπης και αγγίζουν το 38% ενώ το 9%-10% των νοικοκυριών βιώνουν «καταστροφικές δαπάνες υγείας».

Οι καθηγητές προτείνουν αλλαγές στον τρόπο διοίκησης του συστήματος με τη δημιουργία ενός Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέσπιση κινήτρων οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας σε τμήματα του ΕΣΥ.

* Ο ρομαντικός κορπορατισμός των γιατρών

* ΠΙΣ: Οι προτάσεις για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανάβουν τα αίματα

Για την  χρηματοδότηση του συστήματος επισημαίνουν την ανάγκη μετατροπής του ΕΟΠΥΥ σε Οργανισμό που θα συγκεντρώνει όλους τους δημόσιους πόρους Υγείας, τους οποίους θα διαχειρίζεται συνολικά. Επίσης προτείνουν να αξιοποιηθούν τα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η ιδιωτική δαπάνη υγείας για την αγορά υπηρεσιών μέσω συμπληρωματικής ασφάλισης.